close
България

Председателят Общински съвет-Котел Христина Чолакова представи проблема със свободното придвижване на животни по пътищата

Hristina-Cholakova

Председателят на Общински съвет-Котел и заместник-председател на Националната асоциация на председателите на общинските съвети на Република България (НАПОС – РБ) г-жа Христина Чолакова заедно с членове от Управителния съвет на Асоциацията участва в среща, проведена в Народното събрание с г-н Искрен Веселинов-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

В срещата участие взеха народният представител Емил Христов и Стефан Тодоров – главен експерт към Народното събрание.

Представителите на общинските съвети представиха предложения за законодателни промени, касаещи местните власти като Закона за местното самоуправление и местната администрация; отпадане на съгласувателния режим при промяна предназначението и разпореждане със сгради, обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата със съответния министър; промени в Изборния кодекс, касаещи увеличаване големината на листата за кандидати за народни представители; проектът на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и др. Предложенията бяха задълбочено дискутирани, като бяха поети и ангажименти за иницииране на законодателни промени.

На срещата г-жа Христина Чолакова сподели за сериозността на проблема, свързан със свободното пускане на животните по пътищата, които са причина за възникване на пътно-транспортни произшествия, което обосновавало необходимостта от адекватни законодателни решения.