close
България

Преобразяват стария павилион към ДГ “Андерсен” в модерна сграда за обучение на 120 деца в Бургас

1

Стартираха строително-ремонтни дейности за пълното преобразяване на стария павилион в к-с „Лазур“ – филиал към ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“. Предвижда се цялостно обновление на сградата, включващо подмяна на дограма, топлоизолация на стени и тавани, подмяна на отоплителната инсталация. По проекта ще се изпълни остъкляване на вътрешния двор и обособяването му като зала за тържества, културни прояви и групови занимания. Ще се извърши цялостно преустройството на дворното пространство с обособяване на четири игрови площадки с ударопоглъщаща настилка, оборудвани с детски съоръжения и пясъчник, съответно за възрастови групи 3 години, 4 години, 5 години и 6-7 години /предучилищна възраст/. Във филиала вече ще има удобен физкултурен салон, изцяло нов лекарски кабинет. Ще бъде изградена достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение. След изпълнение на предвидените мерки сградата ще се превърне в една от най-модерните ни детски градини.

С реализацията на този проект Община Бургас отговаря на голямото търсене за свободни места в централна градска част. Другият проблемен район е „Меден рудник“, където също в момента се изграждат нови детски градини. Малчуганите, които се обучаваха в стария павилион, са преместени на близки места и в прекрасни условия, за удобство на родителите – в основната сграда на ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“ и във филиала на ДГ „Вълшебство“.

Община Бургас има амбицията да завърши бързо и качествено този проект, за да може още тази есен да се осъществи приемът в преобразената сграда.

Старият филиал беше в лошо конструктивно състояние, с пукнатини и сериозна амортизация. Той е строен през далечната 1977 г. Обновителните дейности се осъществяват със средства, осигурени от Община Бургас по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, в рамките на проекта „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас – І етап“  ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0001-C01.