close
България

Пречиствателната станция на Сливен е сред обектите за европейско финансиране

prechistvatelna-stanciq-sliven

До края на март трябва да бъдат изготвени документите на ВиК-обектите в Сливенска област, които ще кандидатстват за европейско финансиране. На първо място за Сливен е  пречиствателната станция за питейни води, завършването на която е свързано още с изграждане на водоем и връзки с градската водопроводна мрежа, както и с реконструкция на довеждащия водопровод от яз.“Асеновец“ до пречиствателната станция, съобщават от ВиК-Сливен.

Освен за очакваната от 30 години сливенска пречиствателна станция, „ВиК“ – Сливен кандидатства за финансиране и на канализацията на кв.“Речица“, изграждането на която ще доведе и до частична подмяна на уличната водопроводна мрежа в квартала. Водният оператор е направил необходимото за  включването на “Речица“ към агломерацията на Сливен, което до момента беше основна пречка за извършването на ВиК-строителство там.

Сред дейностите и обектите, които са в процес на прединвестиционно проучване, са подмяна на част от уличната водопроводна мрежа в Сливен и индустриалната му зона, както и реконструкция на каловото стопанство на пречиствателната станция за отпадъчни води. За Нова Загора се предвижда цялостна реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води и подмяна на някои от главните клонове на уличната водопроводна мрежа.

Очаква се приоритетните обекти в Сливен и Нова Загора да бъдат включени за финансиране по програма „Околна среда“ до края на 2020 година. Зам.-управителят и главен инженер на дружеството Георги Султанов каза, че ВиК – Сливен ще участва в програмата с обектите, за които може да се осигури съфинансиране. Общините могат да подпомогнат дейностите със свои средства.

Изискването на европейските програми е за 15 процента съфинансиране. Реформата във ВиК-сектора у нас предвижда оттук нататък бенефициент по усвояване на средствата от еврофондовете да бъдат не както досега общините, а ВиК-дружествата. Средствата за развитие на ВиК-сектора осигурява програма „Околна среда“ на министерството на околната среда и водите. Регионалните прединвестиционни проучвания на ВиК-обектите, нуждаещи се от финансиране, са възложени с тръжна процедура на фирми-изълнителки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което следи за техния напредък.

Ако обектите, за европейското финансиране на които работи ВиК – Сливен, бъдат одобрени, водният оператор ще бъде възложител на дейностите в Сливенска област и ще участва в тях със съфинансиране.