close
България

Приемат заявления за ин витро в Нова Загора

bebe

Стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Нова Загора, със средства от бюджета на Общината. Предвидената финансова помощ от до 2000 лв. е за един опит „ин витро” в рамките на текущата година като кандидатства само един от съпрузите.

Неусвоената част от одобрената сума на заявителя, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице. Важно за кандидатите е да знаят, че според приетия от Общински съвет Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми  с отпуснатите средства не се финансират започнали процедури и не се възстановяват финансови средства за извършени такива преди одобрението.

Условията и реда за приема на документи, изследванията и процедурите, които се финансират, както и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в информация на сайта на общината. Документите за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок от 24.06.2019г. до 24.07.2019г.. Допълнителна информация заинтересуваните лица могат да получат и на място в административната сграда на Общината, ул.”24 май” 1, отдел „Правен”.