close
България

Приеха бюджета на Община Нова Загора за 2017 година

640-420-obshtina-nova-zagora

С мнозинство от над 2/ 3 беше приет Бюджетът за 2017 г на Община Нова Загора.

Бюджет 2017 г.  задава финансовите параметри на политиката на Общината, предвижда стриктна финансова дисциплина и бе определен от местния парламент като реалистично амбициозен. Той включва една изключително амбициозна Капиталова програма, която обхваща значителна част, както от Нова Загора, така и от малките населени места, за които са предвидени близо над един милион и половина лева.

Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев определи Бюджета за 2017 година като „един балансиран и реалистичен бюджет, който удовлетворява потребностите на най-широк кръг хора в общината и е гаранция за развитието и обновяването на града”. Той посочи, че  политиката на инвестиране за новозагорска община ще продължи и в следващия бюджет за 2018 г

По време на заседанието бяха гласувани и одобрени и: Издаването на запис на заповед от Община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие; Годишния общински план за младежта на Община Нова Загора за 2017 г.; Процентното разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора за 2017 г. и др.