close
България

Проведе се четиридесет и седмото заседание на Общински съвет – Нова Загора

obtshina-nova-zagora

При рекордно кратък дневен ред от 6 точки и внесени допълнително 5 точки, на 25 октомври /четвъртък/ премина 47-то заседание на Общински съвет – Нова Загора. За по-малко от час, в спокойна и конструктивна обстановка, с мнозинство, бяха приети Предложението за одобряване на вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Нова Загора 2018 и Предложението за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за третото тримесечие за 2018 година. Определена бе комисия за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и бе дадено съгласие за даване под наем на полски пътища. Гласувани бяха и предложения за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост.
След изчерпване на точките от дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет – Нова Загора Георги Николов закри заседанието.