close
България

Проведе се 50-то заседание на Общински съвет – Нова Загора

obtshina-nova-zagora

На петдесетата сесия на местния парламент, състояла се на 31 януари, бе приет Бюджетът на Община Нова Загора за 2019г. Най-важният финансов документ за поредна година е добре балансиран и предвижда строга финансова дисциплина. Осигурени са средства за всички сфери на обществения живот и е предвидена обезпечена и амбициозна Капиталова програма. Кметът на община Нова Загора Николай Грозев представи обширно предвидените дейности като подчерта: „Обърнали сме внимание на всички възрастови групи. Планирайки Капиталовата програма са взети под внимание редица фактори, като всичко е така структурирано, че да се подобрят условията за живот за  жителите на общината”. В конструктивен диалог, след изказвания на местните парламентаристи, в които се чуха много добри думи за така предложената рамка за работата на общинска администрация през годината, бюджетът бе приет с мнозинство от 20 гласа.

Обект на дебати бе и т. 2 от Дневния ред – Предложение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нова Загора. По време на дискусиите бе изяснено, че изменението в Наредбата се налага поради законови промени, приети от парламента. Ръководството на Община Нова Загора предлага възможно най-ниските ставки по отношение на компонентите за изчисляване на данъка на старите автомобили, за да облекчи в максимална степен данъчната тежест за собствениците. При така предложените промени данъците на автомобилите за по-голямата част от жителите на общината не само не се увеличават, а даже намаляват за най-старите автомобили до 74kw.

По време на заседанието бяха гласувани и одобрени още: Предложение за промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора; Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2019г.; Предложение относно процентното разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора и др.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов закри заседанието.