close
България

Провериха готовността на почистващите фирми в Бургас за зимния сезон

snegorin

По заповед на кмета Димитър Николов бе извършена проверка на фирмите, които ще осъществяват зимното поддържане на пътищата на територията на община Бургас. Нейната цел е да се повиши готовността за действие при усложнена обстановка, да се подсигури почистването на пътните артерии при снеговалеж и да се предотвратят бедствени ситуации, предизвикани от лоши метеорологични условия.

Служители от различни дирекции на общинската администрация, съвместно с представител на „Пътна полиция“, посетиха базите на дружествата „Консорциум Титан – Бургас“, „Благоустройствени строежи“, „Бургасинвест“ и „Чистота“ ЕООД, инспектираха специализираната техника и наличните количества инертни материали и луга.

Проверка бе извършена и на техническото състояние на машините и дали те са оборудвани с всички необходими средства за работа в екстремни ситуации. Инспекцията установи, че дружествата разполагат с необходимите ресурси за поддръжка на пътната мрежа.

Междувременно Община Бургас продължава да работи по превантивните мерки за предотвратяване на наводнения. В момента се почистват водосборни корита и канавки в село Равнец и квартал „Лозово“.

През настоящия есенен сезон са били почистени голяма част от речните корита и дерета от наноси и изхвърлени отпадъци.