close
България

Проверка и плащания за глоби, наложени от Пътна полиция, вече може да се извършват онлайн на сайта на МВР

kat-globi-online-site

Проверка и плащания за глоби, наложени от Пътна полиция, вече може да се извършват онлайн на сайта на МВР, информират от ведомството. Опцията е поместена в специалния портал за електронни услуги, като справката може да става по ЕГН и номер на шофьорската книжка.

Начините за плащания са няколко:
– през електронния портал на МВР;
– чрез офис на банка;
– чрез пощенски запис;
– чрез кеш-терминал;
– чрез офисите на системите за бързи плащания;
– чрез интернет банкиране.

След като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, шофьорите могат да използват бутона “плати”. При всеки един от начините за заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО АКО е електронен фиш (серия „К“).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

При плащане на наказателно постановление (НП) нарушителят трябва да попълни:

 1. Номер на НП и дата на съставянето му – при номерата на НП, издадени след 2014 г. е особено важно да не се пропускат тиретата в номера на документа, например – 00-0000-000000.
  2. Точен размер на наложената глоба.
  3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя (наредителя) на глобата).
  4. ЕГН на задълженото лице.
  5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.

При плащане на задължения по фиш/електронен фиш се попълва:

 1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.
  2. Точен размер на глобата.
  3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
  4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице.
  5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.