close
България

Проверяват за заразени птици у нас

pticeferma-kokoshki

Заради констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои европейски страни, от близо месец Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

Към момента България е свободна от инфлуенца по птиците. С цел запознаване с мерките за контрол и надзор на заболяването са проведени Областни епизоотични комисии в цялата страна.

Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през България. Превантивно се извършват периодични клинични прегледи на дивите и домашните птици. Извършва се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти. Извършват се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви птици.

Всички собственици, които отглеждат птици трябва да предотвратят излизането на птиците извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между пици живеещи в дивата природа и домашни птици.

Фуражът, с който изхранват птиците, трябва да се съхранява в закрити помещения за да се сведе до минимум риска от заразяването на храната от външни източници. Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици.

От БАБХ припомнят, че собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.