close
България

Продължава въздушното пръскане срещу комари в Бургас

letene-deltaplaner

В следващите 3 дни – 1, 2 и 3 август, ще бъдат извършени въздушни обработки срещу ларви или имаго на комари с мотоделтапланер. Третирани ще бъдат крайбрежните водни площи по обходния канал на Атанасовско езеро и района на езерото Вая в посока кв. Лозово, Долно и Горно Езерово и Комлушка низина.

Пръскането ще се извършва сутрин от 5.30 до 10.00 часа.

Препаратите, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са биологични ларвициди, които са напълно безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.