close
България

Проекти за близо 20 млн. лева стартират във Варна, Бургас и Стара Загора

pari

23 проекта за близо 20 млн. евро по съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ г. ще се изпълняват във Варна, Бургас и Стара Загора, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Те са одобрени в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения на програмата и в тях участват 20 български партньори.

Най-много са одобрените проекти на организации от област Варна – общо 10 с бюджет от над 1,8 млн. евро. Сред тях са Асоциация на българските Черноморски общини, Черноморска мрежа на неправителствените организации, Икономически университет – Варна, Община Аврен, Сдружение „Агенция за икономическо развитие“ и др.

От област Бургас общини и неправителствени организации участват в шест проекта по програмата, като бюджетът на българските партньори е на стойност над 1,6 млн. евро. Сред тях са общините Бургас, Созопол и Малко Търново, Фондация „Виа Понтика“, Сдружение „Съвет за развитие на туризъм в Община Несебър“, Сдружение „Зелена Странджа“ и др.

От област Стара Загора двама български партньори участват в два проекта по програмата, като бюджетът на българските партньори е на стойност близо 260 хил. евро. Проектите целят разработване на нови услуги и развитие на туризма на база богатото културно и историческо наследство, запазване на околната среда и природните ресурси.

Съвместната оперативна програма по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014-2020 г. е с общ бюджет близо 54 млн. евро.

Министерството, което ръководи изпълнението на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ г. в страната, започва обществено допитване за проекта на Насоки за кандидатстване по втора покана за проектни предложения. Тя се очаква да започне в началото на октомври, а проектопредложенията ще се подават до 31 януари 2019 г.