close
България

Публични изяви по проект „Твоят час” в ОУ „Юрий Гагарин”- Сливен

3 (1)

На 30.03.2018 г. в ОУ ,,Юрий Гагарин” се проведоха заключителните публични изяви на групи за занимания по интереси по проект ,,Твоят час“.

Изявите бяха посветени на патронния празник на училището 12 април, Световния ден на авиацията и космонавтиката и 57 години от полета на Юрий Гагарин в Космоса.

В изявите участваха:
1. Група ,,Работилница- творилница“- р-л: г-жа Соня Кирова
2. Група ,,Обучение чрез въображение“- р-л: г-жа Диана Стоянова
3. Група,,Изобразително изкуство“- р-л: г-жа Мирослава Кирова
4. Група,,Млад журналист“-р-л: г-жа Генка Георгиева
5. Група,,Празници на етносите в България“- р-л: г-жа Зарина Янкулова
6. Група,,Клуб Възрожденци“-р-л: г-жа Катя Чанкова

Гости на тържеството бяха:
Г-н Стоян Марков- зам. кмет по европейските проекти в Община Сливен
Г-жа Димитринка Петкова- зам. Областен управител
Г-жа Диана Дякова- ст. експерт – РУО Сливен
Г-жа Галя Илиева –директор на ОУ ,,Юрий Гагарин“, родители, учители и
ученици от училището.

Най-малките участници от групи: ,,Работилница- творилница“; ,,Обучение чрез въображение“; ,,Изобразително изкуство“ представиха в изложба предметите, които са изработили по време на заниманията си и музикалната пиеса ,,Цветовете на дъгата“. С песни и танци, разказваха за цветовете на дъгата. Учениците от група ,,Млад журналист” представиха поетичен рецитал, посветен на Юрий Гагарин. Вълнуващо бе представянето на участниците от клуб ,,Възрожденци” с избрани епизоди от ,,Криворазбраната цивилизация”. Участниците от група ,,Празници на етносите в България“ играха танц ,,Българска ръченица“. Своеобразният празник приключи, като всички заедно запяха песента ,,Татковина”.