close
България

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември

obtshina-sliven

На 28.12.2018г. от 9.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г.

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

 

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

линк към проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. :

https://mun.sliven.bg/uploads/8DD3A078DAF0755F3C328AAA6AB06514.pdf