close
България

Публично обсъждане на проектобюджета на община Сливен за 2017 г. ще се проведе на 6 януари

obtshina-sliven

На 6 януари 2017 г. от 9 часа в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2017 г. Поканват се гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, представителите на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетните звена, общински съветници и др. да вземат участие в обсъждането.

Проектът за бюджет е публикуван в страницата на Община Сливен:

http://www.sliven.bg/doc/budget/2017/ProektoBudjet-2017-Obsajdane.pdf

http://www.sliven.bg/doc/budget/2017/Biudjet_2017.pdf