close
България

Публично обсъждане на проекто бюджета на община Сливен

obtshina-sliven

На 29.12.2017г. от 9.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2018г.

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

линк към проекта за бюджет на Община Сливен за 2018 г. :

http://sliven.bg/index.csp?f=BiudjetSliven2018