close
България

Работната заплата за Сливенска област нараства с 6.2%

pari

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 6.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година. Това показва справка на Националния статистически институт (НСИ), съобщава „Дарик-Сливен“.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Сливен е на 21-во място по показателя „средна работна заплата”.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите: „Добивна промишленост“, „Образование“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Според статистиката с 4.2% се е увеличила средната брутна месечна заплата в Сливенска област през последното тримесечие на 2018 г.,спрямо предходното тримесечие и се равнява на 874 лева.
За обществения сектор средната месечна заплата е 1 055 лв., а за частния – 800 лева.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.