close
България

Разписание на градския и извънградския транспорт в Сливен по празниците

avtobusi

Във връзка с Коледните и Новогодишните празници,

I. ГРАДСКИ И КРАЙГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЩЕ РАБОТИ, КАКТО СЛЕДВА:

На 22 и 29.12.2018г. – предпразнични разписания.
На 23, 24, 25, 26, 30.12.2018г. и 1.01.2019г. – празнични разписания
/линия №11 се обслужва само на 22 и 29.12.2018г. от 8,00 до 14,00ч./

На 27 , 28 и 31.12.2018г. – делнични разписания

Последни курсове от 22 до 26.12.2018г. и на 29 и 30.12.2018г. и 01.01.2019г.:

– Линия №5 – 20.00ч. от „Център“
– Линия №14 – 19.30ч. от „Център“
– Линия №116 – 20.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №7 – 20.00ч. от ел. подстанция
– Линия №201– 20.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №5М – 20.00ч. от „Център“
– Линия №6 – 19.00ч. от „Център“
– Линия №12 – 18.30ч. от „Център“
– Линия №15 – 18.30ч. от „Център“
– Линия №17 – 19.00ч. от „Център“
– Линия №25 – 19.00ч. от „Център“
– Линия №33 – 19.30ч. от „Център“
– Линия №11 – 14.00 ч. от „Мерканто“ в кв. Дружба само на 22 и 29.12.2018г.

На 31.12.2018г. -последни курсове:

-Линия №2 – 16.05ч. от „Дюлева река”
– Линия №3 – 16.05ч. от „Дюлева река”
– Линия №4 – 16.40ч. от „К.Фичето”
– Линия №5 – 18.00ч. от „Център“
– Линия №5М – 17.00ч. от „Център“
– Линия №6 – 17.30ч. от „Център“
– Линия №7 – 18.02ч. от подстанция „Комуна”
– Линия №11 – 18.00ч. от „Мерканто”
– Линия №12 – 16:30ч. от „Център”
– Линия №14 – 18.30ч. от „Център“
– Линия №15 – 16:30ч. от „Център”
– Линия №17 – 17.00ч. от „Център”
– Линия №22 – 12.40ч. от „Дюлева река”
– Линия №25 – 18.00ч. от „Център“
– Линия №33+14 – 18.30ч. от „Център”
– Линия №116 – 18.30ч. от „Дюлева река“
– Линия №201– 18.23ч. от „Дюлева река“

На 23, 24, 25, 26 и 30.12.2018г. – първи курсове
– Линия №5 – 6.00ч. от „Център“
– Линия №14 – 6.00ч. от „Център“
– Линия №116 – 7.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №7 – 7.00ч. от ел. подстанция
– Линия №201– 7.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №5М – 8.00ч. от „Център“
– Линия №6 – 7.00ч. от „Център“
– Линия №12 – 6.30ч. от „Център“
– Линия №15 – 6.30ч. от „Център“
– Линия №17 – 6.00ч. от „Център“
– Линия №25 – 6.00ч. от „Център“
– Линия №33 – 6.30ч. от „Център“

На 01.01.2019г.- първи курсове
– Линия №5 – 10.00ч. от „Център“
– Линия №14 – 10.00ч. от „Център“
– Линия №116 – 10.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №7 –10.00ч. от ел. подстанция
– Линия №201– 10.00ч. от „Дюлева река“
– Линия №6 – 11.00ч. от „Център“
– Линия №12 – 10.30ч. от „Център“
– Линия №15 – 12.30ч. от „Център“
– Линия №17 – 10.00ч. от „Център“
– Линия №25 – 10.00ч. от „Център“
– Линия №33 – 10.30ч. от „Център“

II. МЕЖДУСЕЛИЩЕН ТРАНСПОРТ ЩЕ РАБОТИ, КАКТО СЛЕДВА
На 22 и 29.12.2018г. – предпразнични разписания.
На 23, 24, 25, 26, 30.12.2018г. и 1.01.2019г. – празнични разписания
На 31.12.2018г. -последните курсове са:
За Г.Александрово – 17:35ч.
За Селиминово – 17:30ч.
За Жельо войвода – 17:35ч.
За Чокоба – Бозаджии – 17:30ч.
На 01.01.2019г. –първите курсове са:
за Г.Чочовен – 11:30 ч. от Селиминово – 11:00ч.
за Жельо войвода-10:10ч от Жельо войвода – 10:55ч.
за Чокоба – 11:40ч. от Чокоба – 11:00ч.
за Г.Александрово – 11:05ч. от Г.Александрово – 10:00ч.
за Бозаджии – 10:30ч.

Диспечери и билетни касиери ще работят на :
– 24, 25 и 26.12.2018г. до 18:00ч.
– 31.12.2018г. до 18:00ч.,
– 01.01.2019г. от 10:00ч. до 18:30ч.

Касиер-инкасо ще почиват на :
– 24, 25 и 26.12.2018г. и на 01.01.2019г.

КОЛЕДА И НГ 2018-19