close
България

Районна прокуратура – Сливен се самосезира и започна проверка дали се полагат необходимите грижи за бившата Популярна каса

syd-sliven

Районна прокуратура – Сливен се самосезира и започна проверка по Надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите за това, че сградата на бившата „Популярна каса“ в гр.Сливен е в изключително лошо строително състояние, застрашена е от самосрутване,  с ненадеждни защитни съоръжения, както за преминаващите покрай нея граждани, така и за работещите в офисите и магазините на партерния етаж.

Изпратено е писмо  за извършване на незабавна проверка на горепосочените обстоятелства  до Началника на РО „НСК“ – Сливен при РДНСК „Югоизточен район“, Кмета на Община Сливен и Началника на РУ – МВР – Сливен.