close
България

Расте броят на издадените разрешителни за строеж в Сливенско

stroej

36 жилищни сгради с 38 жилища в тях и с 6 385 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 16 други сгради с 2 404 кв. м РЗП са издадените разрешителни за строеж през първото тримесечие в област Сливен.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.1%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 28.3 и 20.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е без промяна, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 42.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 24.1%, жилищата в тях – с 15.2%, а тяхната РЗП е повече с 11.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 42.9%, а съответната им РЗП е по-малко с 82.8%.

През първото тримесечие на 2018 г. в област Сливен е започнал строежът на 6 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 186 кв. м обща застроена площ, и на 13 други сгради с 4 589 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради спада с 68.4%, жилищата в тях – с 82.9%, а общата им застроена площ е по-малко с 77.1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 23.5%, а общата им застроена площ – с 49.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите жилищни сгради намаляват с 45.5%, жилищата в тях – със 73.9%, а общата им застроена площ е по-малко с 66.8%. Броят на започнатите други сгради нараства с 85.7%, но тяхната РЗП спада с 35.2%. /dariknews.bg