close
България

Резултати за горски и местни чешми в регион Сливен

vik_sliven

 

ДАТА НА ПРОБОНАБИРАНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ВИД НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ВОДОИЗТОЧНИКА ПИТИЕЙНА ПРИГОДНОСТ
1 9,5,2017 гр. Сливен Местност Карандила, „Драгиева чешма“ Годна за пиене към момента на изследването
2 13,6,2017 гр. Сливен Местност Кръстова гора – чешма горе в гората Негодна за пиене към момента на изследването
3 13,06,2017 гр. Сливен Местност Кръстова гора – чешма Негодна за пиене към момента на изследването
4 13,06,2017 гр. Сливен Местност Тодоровото аязмо – чешма Негодна за пиене към момента на изследването
5 27,06,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Извор „Кушбунар“ Негодна за пиене към момента на изследването
6 27,06,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Чешма пред Фурна „Карандила“ Годна за пиене към момента на изследването
7 27,06,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Чешма  в началото на Хайдушката пътека, до хотел „Карандила“ Годна за пиене към момента на изследването
8 27,06,2017 гр. Сливен Местност Равна река, Чешма „Златко чорбаджи“, до почивна база на „ВиК – Сливен“ Негодна за пиене към момента на изследването
9 27,06,2017 гр. Сливен Кайнак „Тодоровото аязмо“ Годна за пиене към момента на изследването
10 27,06,2017 гр. Сливен Местност Долна лифтена станция, Чешма „Долна лифтена станция“ Годна за пиене към момента на изследването
11 06,07,2017 с. Бяла Местност Сръбските колиби, Чешма „Осман Чауш“ – един чучур Негодна за пиене към момента на изследването
12 06,07,2017 гр. Сливен Републикански път Сливен – Бяла, Чешма „Двата чучура“ Негодна за пиене към момента на изследването
13 06,07,2017 гр. Сливен Републикански път Сливен – Бяла, Чешма „Трите чучура“ Негодна за пиене към момента на изследването
14 06,07,2017 гр. Сливен Каптаж „Гюрчешма“, Тръба зад Техникума по Текстил Негодна за пиене към момента на изследването
15 12,07,2017 гр. Сливен Местност „Айвълъ Дере, „Кендаловата чешма“ Негодна за пиене към момента на изследването
16 12,07,2017 гр. Сливен Републикански път Сливен – Ичера, Местност „Свлачището“, „Думанова чешма“ Годна за пиене към момента на изследването
17 12,07,2017 гр. Сливен Републиканси път Сливен – Ичера, „Турската чешма“ Годна за пиене към момента на изследването
18 12,07,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Меча поляна – „Сивилова чешма“ Негодна за пиене към момента на изследването
19 12,07,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Чешма „Харамията“ Годна за пиене към момента на изследването
20 12,07,2017 гр. Сливен Местност Карандила, Чешма над Гунчов кайнак Негодна за пиене към момента на изследването
21 12,07,2017 гр. Сливен Републикански път Сливен – Абланово-Карандила, „Твоята чешма“ Негодна за пиене към момента на изследването
22 12,07,2017 гр. Сливен Местност Абланово, Чешма „Разсадника“ Негодна за пиене към момента на изследването
23 12,07,2017 гр. Сливен Местност Долна лифтена станция, Чешма срещу Информационен център „Сини камъни“ Годна за пиене към момента на изследването
24 17,07,2017 гр. Сливен Републикански път Сливен – Ичера, Местност Ешек усуран, Чешма преди Моллова курия Годна за пиене към момента на изследването
25 17,07,2017 гр. Сливен Местност Сухата чешма, Чешма в частен имот на кооперирани жители Годна за пиене към момента на изследването
26 18,07,2017 с. Сотиря Местност Гаваните, Аязмо „Св. Петка“ /над манастир „Св. Петка“/ Годна за пиене към момента на изследването