close
България

РЗИ-Сливен: Временно прекратените учебни занятия могат да бъдат възобновени в понеделник

uchilitshe-klasna-staq

Към 25.01.2019 г. регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ в област Сливен бележи понижение. Най – засегнати са децата до 4  години.

На 28.01.2019 г. ще се проведе заседание на Бюрото по Грип и ОРЗ, където ще се представят данните за периода 21-27.01.2019 г. и ще се обсъдят противоепидемичните мерки, засягащи лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ.

Временно прекратените учебни занятия могат да бъдат възобновени на 28.01.2019г.