close
България

РИОСВ – Бургас проверява изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

riosv-bugas

РИОСВ – Бургас започва проверки по изпълнението на 19 проекта, получили финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2018“. От тях шест са на общини, пет на кметства, две на училища и шест на детски градини. Финансирането е до 10 000 лв. за общини и кметства и до 5000 лв. за училища и детски градини.

Към момента усвоените средства са в размер на 19 879,00 лв. – за общини и 9950 лв. за училища и детски градини. В училищата и детските градини са монтирани пейки, беседки, кошчета за отпадъци, облагородени са дворовете, монтирани са спортни съоръжения на открито. Общините и кметствата са създали зони за отдих и съоръжения за игри на открито.