close
България

РИОСВ – Бургас проверява сигнал за отпадъчни води на плажа Харманите

more

РИОСВ-Бургас провери сигнал за изведена тръба към Черно море на приблизително около 2км от морски плаж „Хармани“ в Созопол.При проверката е констатирана метална тръба с диаметър около 500 милиметра, на места корозирала с нарушена цялост, изведена между скали към морето. Тръбата не е част от канализационната система „Созопол – Черноморец – Равадиново”.

В момента на проверката не е констатирано изтичане  на битово-фекални води от тръбата и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Дадено е предписание на Община Созопол за проверка на законността на тръбата и предприемане на действия по компетентност.