close
България

РИОСВ – Бургас ще отбележи Деня на планините

riosv-bugas

За Международния ден на планините организиран от РИОСВ – Бургас, Регионална дирекция по горите и Държавно горско стопанство, деца и ученици ще украсят елха с изработени от тях коледни играчки от естествени материали.

Събитията са на 11 декември от 11 часа в ОУ „Антон Страшимиров“ и на 12 декември от 10.30 часа в ДГ „Звездица-Зорница“ град Бургас.

През 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините. Целта на този ден е да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони. Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята. 36 600 квадратни километра (33%) от територията на България е заета от планини.

Планините и водата са свързани толкова силно, колкото земята и Луната. Ако успеем да съхраним екологичната чистота на планините, ще успеем да съхраним и чистотата на водата.