close
България

РИОСВ наложи административни наказания на две бензиностанции в Стара и Нова Загора

benzin

През шестте месеца на 2017 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 63 на сто от бензиностанциите в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област. Това съобщават от пресцентъра на еко инспекцията.

Контролът е обхванал техническото оборудване със системи в съответствие с улавяне на бензиновите пари и тяхната ефективност. Изискването е посочено в Наредба номер 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини от началото на годината.

На два обекта – в Стара Загора и Нова Загора, са били открити несъответствия с тези изисквания, за което са образувани административно наказателни производства. Според Закона за чистотата на атмосферния въздух физическите лица, неизпълнили изискванията на наредбата, подлежат на глоба от 2000 до 10 000 лв., а за юридически лица имуществената санкция е в размер от 5000 до 20 000 лв., припомнят от пресцентъра на РИОСВ Стара Загора.