close
България

Ротари клуб Сливен с проект в образованието

9

По традиция, в началото месец декември Ротари клуб Сливен проведе Коледно тържество, посветено на набирането на средства за реализирането на два бъдещи проекта на организацията в града. Проектите са насочени в сферата на  образованието и предстои да бъдат реализирани през следващата година.

Въвеждане на интерактивна смарт система на обучение (Smart learning) в ГПГЗЕ „Захари Стоянов“ e проект, насочен към подобряване качеството на образователния процес при чуждоезиковото обучение и по-високи резултати при усвояване на учебния материал. Дейностите по реализация включват подготовка, ремонтни дейности, монтиране и внедряване на електронни устройства в интерактивна стая,  провеждане на обучения на преподавателите за работа с новата техника, устройства, електронни учебници и уеб базирани приложения. Новият и съвременен модел „смарт обучение“ повишава работоспособността на обучаемите, пълноценно усвояване на подадената информация, трайност на придобитите знания.

Проектът „Smart learning“ ще се реализира и финансира със средства от фонда на Ротари – България, набрани средства от Коледното тържество на Ротари клуб Сливен, Ротари клубовете в Нова Загора и Ямбол. Активно участие ще вземат и младите ротарианци от Интеракт Сливен, част от които са ученици от гимназията за преподаване на западни езици.

„Smart learning“ отговаря и е насочен към една от основните зони на фокус на проектите Ротари в световен мащаб „Образование и грамотност“

Вторият проект на клуба е изграждане на портална врата на входа на училищата ППМГ „Добри Чинтулов“, ГПГЗЕ „Захари Стоянов“ и ПГХТ „акад. Неделчо Неделчев“.

На събитието, организирано от Ротари клуб Сливен, присъстваха представители на бизнеса, свободните професии, общественици, граждани от града подкрепящи инициативите на местните ротарианци. Тържеството беше открито от Христо Стоянов – президент на Ротари – Сливен през настоящата ротарианска година. Той представи проектите и приоритетите на организацията в национален и международен мащаб.

Христо Стоянов благодари на всички присъствали на събитието и подкрепили инициативите ротарианците. Това ги прави  част от проектите на организацията, насочени към местната общност.