close
България

Свободни места за полицаи в Нова Загора

policai

Със заповед №8121К-6287/18.02.2019 г. Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за назначаване на 13 старши полицаи и 7 старши полицаи – водачи на патрулен автомобил в Областна дирекция на МВР – Сливен. Част от обявените вакантни длъжности са определени за РУ „Полиция” – Нова Загора.

В 20-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението, кандидатите за участие в конкурса могат да подават документи в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОД на МВР-Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5.

Информация за изискванията и конкурсните процедури може да получите на сайта на дирекцията: https://www.mvr.bg/sliven