close
България

Синдрома на родителско отчуждение обсъдиха магистрати в Окръжен съд – Бургас

syd burgas

Окръжен съд – Бургас съвместно с Националния институт на правосъдието организираха регионално обучение за магистрати на тема „Съдебно-психологически експертизи на деца. Синдром на родителско отчуждение. Поведение на съдията при провеждане на производства с участие на деца, пострадали от домашно и сексуално насилие“. Лектор бе доц. д-р Румен Бостанджиев. В обучението се включиха съдии от Апелативен, Окръжен и районните съдилища в областта.

Лекторът представи негативната тенденция на зачестяване случаите на деца в проблемни семейства и преосмислянето на традиционната представа „в името на детето“. Широка дискусия предизвика психологичното развитие на детето в дисфункционално семейство и ефекта на развода върху децата, справяне с травмата, стреса, също и споделеното попечителство.

Участниците направиха съпоставителен анализ с примери по тези въпроси от световната съдебна практика и законовите норми в страната. Теми на обучението бяха още насилието в изолирани етнически общности, синдрома на родителско отчуждаване, психологичната медиация при развод.

Обучението бе организирано по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, по Оперативна програма „Добро управление“.