close
България

Системата за новите лични карти с чип ще струва над 238 млн. лева

lichna-karta

Министерството на вътрешните работи пусна обществената поръчка с прогнозна стойност 238 220 873 лева без ДДС за изграждане и поддръжка на системата за издаване на личните карти от поколение 2019 г. Те ще са с биометрични данни.

Компанията изпълнител ще трябва да ще трябва да изгради цялата система, а след това и да обслужва процеса по издаване на документите – доставка на бланките и транспортирането на персонализираните документи, както и обезпечаване на цялостния процес – софтуерно и хардуерно.

За обезпечаването на целия процес в предмета на поръчката е включено и строителството на нови сгради, съответстващи на нормативните изисквания за физическа сигурност на класифицираната информация – със съответните зони за сигурност и контрол на достъпа до тях. Също така в тях щели да бъдат монтирани специално оборудване и софтуер.

Срокът за изпълнение на зададените дейности в поръчката е 10 години, което е повече от максимално допустимите в Закона за обществените поръчки 5 години. От МВР посочват обаче, че инвестицията е сериозна и за нейната възвращаемост ще бъдат необходими поне 120 месеца. Поради тази причина МВР ще се възползва от възможността, предоставена в ЗОП – „по изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина.

Крайният срок за подаване на офертите е 5.10. Поръчката е за 2 811 350 бр. карти,а след този период до изтичане на срока на договора възложителят ще заявява доставки на нови количества бланки за БЛД чрез сключване на допълнителни споразумения.

На този етап все още не е ясно колко ще струва новият документ за данъкоплатеца.