close
Свят

София, Атина и Никозия изграждат мрежа за прогнозиране на опасни явления

opasni-qvleniq

Кипър, Гърция и България изграждат мрежа за прогноза на опасни метеорологични явления. Заради все по-голямото им значение за икономиката, безопасността и качеството на живот, екип от учени и специалисти създават единна система за обработка и анализ на данни от глобалните навигационни спътникови системи за балканско-средиземноморския район.