close
България

Специализирани обучения в Сливен

mladejki-dom-sliven

Младежки дом и Териториално бюро по труда – гр. Сливен като партньори по проект «Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост» на Българска мениджмънт асоциация по ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. организират две петдневни специализирани обучения между 10 и 19 септември 2018 г. в Младежки дом- Сливен по седем модула:

  • Вие като предприемач;
  • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
  • Форми на търговска дейност;
  • Персонал, правни отговорности и застраховка;
  • Финансово планиране;
  • Капитал и видове източници;
  • Стартиране на бизнеса.

Проектът има цел да подкрепи безработни лица до 29 г./включително учащи се/, неактивни лица /безработни и неучащи се/ и заети лица/работещи/, които имат желание да стартират собствена стопанска дейност чрез разработване и прилагане на по-цялостен, по-индивидуализиран и по-гъвкав подход посредством интерактивни обучения, индивидуални консултации и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост.

В обученията очакваме да се включат младежи от гр. Сливен, които желаят информация и искат да станат предприемачи, но им липсва достатъчно мотивация и /или компетентности и капацитет да стартират своите стопански инициативи.

За повече информация и записване : тел: 0879251887, 044663151 или в Младежки дом- Сливен – Анелия Иванова, Ивелина Илиева.