close
България

Статистика: Заплатите в Сливенско се увеличават

pari

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 1.6% спрямо края на март 2018 и към края на юни 2018 г. достигат 37.5 хиляди, съобщиха от Отдела за статистически изследвания в Сливен.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4% (достигат до 10.6 хил.), а в частния сектор се увеличават с 1.6% (достигат до 26.9 хил.).

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 1.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.2%, а в частния сектор те се увеличават с 1.6%.

През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие с 6.0% и е 859 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1000 лв., а за частния – 801 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 8.7% в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2018 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите: „Добивна промишленост“, „Образование“ и „Финансови и застрахователни дейности“. /dariknews.bg