close
България

Строят повече жилищни сгради в Сливенско

blokove

59 005 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната е броят на жилищните сгради в област Сливен през 2017. Жилищата в тях са 92 852, като спрямо предходната година се увеличават с 0.2%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата – 35.2 %. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Броя на стоманобетонните и панелните жилищни сгради е 1 138 или 1.9% от общия брой жилищни сгради и спрямо предходната година се увеличават с 22 (2.0%). Тухлените сгради са 49 503, а относителният им дял от общия брой на жилищните сгради в областта е 83.9%.

Структурата на жилищата според броя на стаите се запазва на нивото от 2016 година. Преобладаващата част от жилищата в областта – 62.2% са с две и три стаи. Делът на едностайните жилища е 8.6 %, а на жилищата с четири и повече стаи – 29.2%. Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище е 2.0.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.8 кв.м, като в градовете тя е 72.8 кв.м, а в селата – 72.9 кв.метра.

През миналата година жилищната площ средно на едно лице в градовете е 27.0 кв.м, а в селата – 29.1 кв.метра. Жилищната площ средно на едно лице за областта е 27.7 кв.м при средна за страната – 31.1 кв.метра. /dariknews.bg