close
България

Строят повече жилищни сгради в Сливенско

blok-sliven

Разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради с 51 жилища в тях и на 26 други сгради са издадени през третото тримесечие в Сливенска област. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 5.7%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 3.8 и 10.4%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 23.5%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 37.6%,  сочат данни на Териториално статистическо бюро Сливен.

През отчетния период е започнал строежът на 36 жилищни сгради с 59 жилища в тях и на 19 други сгради. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 38.5%, жилищата в тях са повече със 103.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 9.5%, а общата им застроена площ – с 39.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради нараства със 100.0%, жилищата в тях – с 13.5%, а общата им застроена площ е повече с 20.3%. /dariknews.bg