close
България

Създават Център за интегрирани социални и здравни услуги в Котел

kotel

Център за интегрирани социални и здравни услуги /ЦИСЗУ/ за зависимите членове от техните семейства ще бъде създаден в Котел. Той ще се помещава в част от общинска сграда, като се предвижда преустройство и ремонт на помещенията. На входа към тези помещения ще се изпълни метална платформа за достъпна среда. Центърът ще включва две обособени помещения – Консултативно здравен кабинет и Кабинет за социална рехабилитация и обучение като за целта ще бъдат наети съответните специалисти.

Те ще се ангажират, както за работа в кабинетите, така и на терен, предоставяйки мобилна услуга. Кабинетите ще се обслужват от специалисти в областта на здравеопазването /медицинска сестра, фелдшер или акушерка/, рехабилитатор, психолог, социални работници. В кабинетите ще се работи с лица с увреждания и техните семейства с цел преодоляване на стреса, пълноценно социално включване и социална интеграция, повишаване на здравната култура, укрепване на опорно-двигателната система, пълноценно и здравословно хранене, осигуряване на безопасни и здравословни условия на живот и работа, подобряване на имунната система на организма, както и самостоятелно справяне.

Ежедневни грижи при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване и други. Услугите ще се извършват от осем лични за 10 потребители и осем социални асистенти за 25 потребители.

Дейностите по информация и публичност ще включват отразяване на всички инициативи с целевата група и популяризиране на предоставяната интегрирана услуга в Община Котел. /dariknews.bg