close
България

Съобщение от ВиК-Сливен

vik_sliven

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД уведомява участниците в процедура за обществена поръчка с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”, че отварянето на офертите ще се извърши на 07.08.2017 г. от 13:30 часа, в Административната сграда на дружеството, адрес: гр. Сливен, бул. „Шести септември“ № 27.