close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

– ул. „Търговска “ № 130;

– тласкател Кабиле;

– „КОС“ 21;

– с. Маломир,с.Миладиновци

Телефон за информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.