close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

– ул.“Георги Кондолов“ 24;

– Тласкател „Кабиле“

– с. Калчево, с. Ханово, с. Златари, с.Овчи кладенец и с. Голям манастир

 

Телефон за информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.