close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

– ул.“Гр.Игнатиев“ -„Елтъра“;

-с.Драма, Бояджик;

Телефон за информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.