close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

– ул.“Латинка“ №1 ;

– ул.“Търговска“ ДАП ;

– с.Чарган, с.Бояджик;

Телефон за информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.