close
България

Съобщение от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД

tec-sliven

Във връзка с наближаване на зимните месеци и предлаганите през последните девет години промоции, Ви уведомяваме, че от месец октомври 2018 г. дружеството сключва индивидуални договори за ползване на отстъпки за отопление и битова гореща вода. Oт тази и следващите години „Топлофикация – Сливен” ЕАД ще предлага допълнителни отстъпки при целогодишно ползване на битова гореща вода (БГВ).

Считано от месец ноември 2018 г., дружеството предлага сключване на годишен промоционален договор със следните основни параметри.

– Договорът се сключва с краен срок 31.10.2019 г.

– Пределна цена за отопление 1.35 лв/м3 с ДДС ако не се ползва БГВ през месеца.

– Пределна цена за отопление 1.30 лв/м3 с ДДС, ако е ползвана БГВ до 2 м3 през месеца,

– Пределна цена за отопление 1.18 лв/м3 с ДДС, ако е ползвана БГВ 2 м3 и повече през месеца,

– Пределна цена за битово гореща вода 8.00 лв/м3 с ДДС

След приключване на отоплителния сезон, за месеците 5.2019 г. до 10.2019г., Клиентът заплаща месечна сума от 12.00 лв. с ДДС, като може да ползва БГВ без ограничение на количеството.

В сгради, в които не е въведена в работа системата за битова гореща вода пределът е 1.35 лв/м3 с ДДС, клиент, който има включени минимум 75% от предвидения по проект брой радиатори и щранг- лири, ще ползва допълнителна отстъпка от 0.10 лв/м3 . В този случай пределът за отопление става 1.25 лв/м3 . В случай, че някоя от тези сгради започнат ползване на битова гореща вода, ще важат правилата и условията на промоцията с ползване на БГВ.

ВАЖНО!!!

Напомняме Ви, че посочените отстъпки са валидни при:

– плащане в 30 дневен срок;

– ежемесечен осигурен достъп до разпределители, апартаментни топломери, водомери за битова гореща вода.

И този отоплителен сезон, дружеството прави промоционална отстъпка за всички битови клиенти, като не им начислява суми за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация.

 

От Ръководството