close
България

Съобщение от „Топлофикация“ – Сливен

tec-sliven

Във връзка с предстоящо спиране за планов ремонт в топлоизточника и по топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че считано от 08.06.2018 г. за период до 30 дни, ще бъде спряно топлоподаването към града.

 

От Ръководството