close
България

Съпрузите на военнослужещи ще кандидатстват с по-малко документи за обезщетения за безработица

voenna-podgotovka

Безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещи, които участват в международни операции и мисии, ще кандидатстват с по-малко документи за отпускане на обезщетение за безработица. При подаването на заявление в съответното териториално поделение на НОИ за тях ще отпадне досегашното изискване да прилагат копие на удостоверение за сключен граждански брак и за постоянен и настоящ адрес. Това предвиждат промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, които бяха одобрени от правителството.

Същото облекчение ще важи и за съпругите (съпрузите) на военнослужещи, които са ги последвали при служебното им преместване в друго населено място и заради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения.

Изискването за подаването на документите отпада, тъй като НОИ ще събира необходимата информация служебно от регистъра на населението – Национална база данни „Население“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. По този начин ще се намали административната тежест за правоимащите лица.