close
България

Състезание „Млад огнеборец“ днес в Средец

afish

На 31 май 2017 г. от 10.30 ч. на градския стадион в Средец -Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Бургас с любезното съдействието на община Средец, Югоизточно държавно преприятие – Сливен, Спортен клуб по пожаро приложен спорт – Бургас  организира Осемнадесетото областно състезание на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”. В състезанието ще участват 13 отбора от областта, като победителя се класира на Националното състезание „МПО Млад огнеборец“ Албена 2017г. от 2 до 5 юни.

Основен приоритет в дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас е свързана с повишаване на противопожарната култура на подрастващите, за което допринася участието на децата от младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”.  В тези формирования ученици, на възраст от 12 до 16 години получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност.

Теоретичната и  практическата подготовка на  отрядите “Млад огнеборец” се ръководи  от служителите на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас, със съдействието на общини, директори  и педагози от учебни заведения  под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с регионалните управления  по образование към МОН.

Движението Младежки противопожарни отряди “Млад огнеборец” е с международен характер. На всеки две години  Международната асоциация на пожарните и спасителните служби /CTIF/, организира състезания, в които участват и наши млади огнеборци.

В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен примерен устав , включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация  на  дейността в системата на народната просвета.