close
България

Със заповед на кмета на Сливен се забранява безразборното пресичане на жп – линиите

relsi-vlak

Забранява се пресичането на железопътните линии от стада животни, каруци и други извън определените за това места – железопътните прелези по цялата дължина на железопътната линия, преминаваща през територията на община Сливен. Това гласи заповед на кмета Стефан Радев. Водачите на стада от животни и каруци стриктно трябва да спазват правилата за пресичане на железопътния прелез.

Контролът по изпълнението е възложен на кметовете на населени места, край които преминават жп-линии.

Заповедта е във връзка с писмо на ДП ”Национална компания железопътна инфраструктура”-гр. София до областния управител на област Сливен, относно нарушаване на нормативната уредба, установяваща основните технически и качествени изисквания за експлоатиране и поддържане на железния път и железопътните съоръжения от граждани животновъди в междугарието Сливен – Желю войвода и Протокол от работна среща, проведена на 6 април в Областна администрация. Забраната се въвежда на основание чл. 44, ал.1, т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо от 11.04.2017 г. на областния управител на област Сливен.