close
България

Табели с мерките за предпазване от птичи грип ще бъдат поставени край езерата в Бургас

37734

Табели с мерките за безопасност и предпазване от птичи грип ще бъдат поставени край езерата и защитените зони в района на Бургас. Това решиха, днес, специалистите от РЗИ, РИОСВ, БДЗП – Природозащитен център „Пода“ и директорът на ОДБХ д-р Георги Митев на среща със зам.-кмета на Община Бургас Лорис Мануелян.

Указанията се отнасят за хората, които искат да помогнат на бедстващи или умиращи диви птици. Необходимостта от изготвянето им е пряко свързана с опазването на здравето и живота на гражданите в условията на повишена смъртност на птици, поради силно застудяване и птичи грип.

На срещата бяха обсъдени конкретните рискове за хората, недостатъчната им информираност относно същността на проблема и намесата в естествените природни процеси за поддържане на популацията на дивите видове.

Експертите смятат, че проявяването на състрадание и желание от страна на гражданите да окажат помощ на бедстващи птици е похвална, но в настоящите условия, те не трябва по никакъв начин да ги докосват, улавят или вдигат, тъй като това води до риск за заразяване с опасна болест или риск птицата да ги нарани. Сегашното законодателство разпорежда в случаите на мъртви птици гражданите да информират Дирекцията по безопасност на храните, а на живи птици от защитени видове – РИОСВ.

Големи рискове крие и спасяването на птици от заледени водоеми. В наложителни случаи /напр. световно застрашени видове птици/ това се прави от обучени хора, като се използват машини с автоматични противопожарни стълби или със специални кошове на телескопични устройства.

Повишен риск за заразяване на хората крият още струпванията на птици в незамръзнали водоемите или по крайбрежието на морето. Това води до обезпокояване на птиците и големи загуби на енергия, ако бъдат принудени да се преместят, което в зимни условия затруднява оцеляването им.

Изкуственото подхранване на птиците трябва да бъде само след консултация със специалисти за вида и качеството на храната, мястото, времето, начина на подхранване и безопасността на хората. Според специалистите подхранването не може да гарантира изцяло оцеляването на птиците и трябва да се прави след предварителна подготовка още в първите дни след замръзване на водоемите. Рискът може да се избегне, ако подхранването на птиците се организира от кметствата по места и със съдействието на местните ловно-рибарски дружинки.

При случаи с бедстващи диви птици и риск от заразяване с птичи грип следва да бъдат информирани гражданите за опасностите, които крие контактът с тях, разясняване на обстановката, мерките за безопасност и за опазване на птиците.

Не на последно място, експертите съветват, при проявени грипоподобни симптоми в рамките на няколко дни, хората да потърсят помощ от личния лекар.