close
България

Тържествено започна новата учебна година в ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен

1

Тържествено започна новата учебна 2018/2019 година в ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен. В празнично украсения двор, ученици, учители и родители присъстваха на празнична програма, която включваше рецитал, ритуал по предаване на ключа на знанието, танци, индивидуални изпълнения и др. Официални гости на тържеството бяха г-н Боян Аксаков – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионалното управление на образованието и г-жа Йорданка Стоилова – старши експерт за обучение в начален етап.

След първия училищен звънец, първи в училището днес влязоха първокласниците, които тази година са 91. Те бяха посрещнати в празнично украсени класни стаи и захранени по стара традиция с питка и мед. След обща снимка, започна и първият им урок, който беше съобразен с празничната атмосфера.

Новата учебна година започна за 691 ученици, разпределени в 29 паралелки, като 300 ученици от 1. до 4. клас са обхванати в 12 групи в целодневна форма на обучение. За обучението и възпитанието на учениците ще се грижат 53 учители.

„Осигурени са безопасни условия за безпроблемно протичане на учебния процес“, подчерта в словото си директорът на ОУ „Елисавета Багряна“, г-жа Величка Христова. Тя съобщи, че учениците започват новата учебна година в обновена материално-техническа база. Поставено е LED-осветление на територията на училището, както и мултимедия във всеки кабинет. Училището разполага с модерна материално-техническа база, два компютърни кабинета, хореографски салон, физкултурен салон, както и форум с уникален стенопис. В сградата има още модерна радиоозвучителна система и електронен звънец.

„Мисията на училището ни е да осигурим висококвалифицирана, модерна и конкурентноспособна подготовка на учениците, съответстваща на съвременните изисквания, да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система“, заяви още г-жа Христова.

На добър час, мили ученици!