close
България

Увеличават се социалните услуги в Сливенска област

Dimitrinka-Petkova

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъде актуализирана. Това се налага, тъй като община Сливен разширява обхвата на част от съществуващите досега и разкрива нови социални услуги – съобщи зам.-областният управител на Сливен Димитринка Петкова.  Ще бъде създаден Кризисен център за лица, станали жертва на насилие, трафик и други форми на експлоатация, както и на Център за временно настаняване на бездомни. И двата центъра ще бъдат с капацитет от по 20 места. В Сливен ще бъде открит нов Център за обществена подкрепа на деца и семейства с 60 места, както и нов Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания.

Предложението за актуализацията бе обсъдено на 9 октомври, на редовно заседание на Областния координационен съвет, в което участваха представители на държавни и общински структури и неправителствени организации.  Експерти от Областния информационен център ги запознаха с процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Открий ме“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.