close
България

Увеличава се броя на заетите в Сливенско

rabota

73.2  хиляди са заетите лица в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година. От тях 41,3 хил. са мъже, а 31,9 хил. са жени. По коефициент на заетост областта е на деветнадесето място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се увеличава с 5.8%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5%. През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70.5 хил., като 39.9 хил. от тях са мъже, а 30.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.9%, съответно 66.8% за мъжете и 52.9% за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група остава непроменен. /dariknews.bg